Handledarkurs Norrköping

Avser du att komplettera dina körlektioner med privat övningskörning är det viktigt att ha koll på vad för slags regler som gäller. Sedan början på år 2006 är det nämligen lag på att alla handledare och elever ska gå en så kallad handledarkurs (kallas även för introduktionsutbildning) innan ni kan övningsköra tillsammans. 

Självklart tillhandahåller vi på Körkortscenter handledarkurs i Norrköping – Du kan boka våra kurser genom att ringa på 011-166 166 och det kostar 500kr.

Vad krävs för att bli handledare?

För att bli godkänd för övningskörning måste följande grundkriterier vara uppfyllda för alla handledare

  • Du ska vara minst 24 år gamma
  • Du ska ha vana av och skicklighet i att köra fordonet
  • Ditt körkort ska vara utfärdat i Sverige eller i annan EES-stat
  • De senaste 10 åren ska du minst haft körkort i minst 5 år för det fordon som övningskörningen avser.

Uppfyller du ovanstående grundkrav för behöver du först och främst gå en handledarkurs och därefter ansöka om tillstånd att vara handledare. Handledarkursen kan du gå hos oss. Du hittar information om bokning och tider på den här sidan.

Ansökan om handledarskap hittar du på den här sidan! (OBS! Denna skickar du in först när du har gått handledarutbildningen hos oss och fått godkänt!)

Vad innehåller utbildningen?

Handledarkursen tar normalt sett 3 timmar plus raster i anspråk. Under utbildningen går vi igenom vilket ansvar du har för övningskörningen, hjälper dig att planera och strukturera övningskörningen samt ger dig chansen att fräscha upp dina befintliga körkunskaper. Vi går också igenom vanliga fel och missuppfattning som kan uppstå mellan handledare och elev, samt ger tips på lämpliga utbildningsmiljöer.

Var någonstans håller ni er handledarkurs?

I våra lokaler på Albrektsvägen 97, 602 40 Norrköping.